Digitalizované archívy pre nepočujúcich, nedoslýchavých a posunkujúcich

Vitajte na našej stránke digitalizovaných archívov rôznych časopisov, periodík, videí, VHS a historických kníh pre nepočujúcich, nedoslýchavých a posunkujúcich, ktoré sú k dispozícii verejnosti.

Cieľom tohto projektu je obohatiť a zachovať kultúru a používanie slovenského posunkového jazyka prostredníctvom vytvorenia archívu zo starších časopisov, ktoré vydávali rôzne spolky a organizácie, ktoré sa venovali nepočujúcim, nedoslýchavým a posunkujúcim a tiež spracovať VHS videozáznamy do tohto archívu.

Gong

Digitalizované/skenované časopisy Gong od roku 1983

VHS

Prevod VHS záznamov do digitálnej formy

V spolupráci s partnermi na Slovensku vytvárame a udržiavame tieto webové stránky a archívy pre nepočujúcich, nedoslýchavých a počujúcich.