Tieto starožitné časopisy na skenovanie nám zapožičal Slovenský zväz posunkujúcich, kde vznikli zbierky starých vecí pre Múzeum nepočujúcich a posunkujúcich.

So súhlasom autora z českej organizácie ASNEP (Gong od roku 1983 do roku 1992) a od organizácie Občianske združenie Poradenské a rehabilitačné stredisko pre sluchovo postihnutých, ktoré spravuje časopisy TRNAVSKÝ GONG – časopis pre sluchovo postihnutých. (Gong od roku 1993 do roku 2006).

Týmto sa im chceme poďakovať za spoluprácu pri zachovaní a udržiavaní histórie a archívu tohto materiálu pre nepočujúcich, nedosychlavých a posunkujúcich.

1983

Shelf Wood
Shelf Wood
Shelf Wood

1984

Shelf Wood
Shelf Wood
Shelf Wood

1985

Shelf Wood
Shelf Wood
Shelf Wood

1986

Shelf Wood
Shelf Wood
Shelf Wood

1987

Shelf Wood
Shelf Wood
Shelf Wood

1988

Shelf Wood
Shelf Wood
Shelf Wood

1989

Shelf Wood